Zoeken
  • Laura Verroen

“Wij marcheren achterstevoren de toekomst in”


Karl Benz wordt gezien als de uitvinder van de moderne auto. Zie hier de originele Benz Motorwagen, voor het eerst gebouwd in 1885. Opvallend is dat de wagen erg veel lijkt op zijn voorganger: de paardenkar. De bestuurders zitten hoog omdat zij over de paarden heen moeten kunnen kijken. Alleen: deze auto had helemaal geen paarden meer voor zich. Waarom zaten de bestuurders dan nog steeds zo hoog? Marshall McLuhan, een Canadese wetenschapper en filosoof, noemde dit ‘het paardenloze wagen syndroom’: ‘Wij zien het heden in de achteruitkijkspiegel, wij marcheren achterstevoren de toekomst in’. Mensen waren nu eenmaal gewend om hoog te zitten. Een lage auto was gek geweest, maar wel veel praktischer. Maar achteraf is het makkelijk praten.


Paardenloze wagen in de burgerparticipatie

Zouden we over een paar jaar net zo kijken naar het fenomeen ‘burgerparticipatie’? Op dit moment organiseren gemeenten door heel Nederland trajecten waar inwoners in ontwerpsessies, aan co-creatietafels of in burgerpanels kunnen meepraten over gebiedsontwikkeling. Maar aan het eind van het traject komt het toch altijd weer neer op het ouderwetse patroon: de overheid stelt een plan vast, daarna kunnen ontevreden bewoners een zienswijze indienen en dan volgen bezwaar en beroep.


Hoe lang duurt het nog voordat de nieuwe technieken van participatie de oude patronen vervangen? Zodat wij ons later af kunnen vragen: waarom hebben we dat eigenlijk niet veel eerder zo gedaan?

Instituut voor Omgevingsparticipatie | Pakhuis de Zwijger | Piet Heinkade 181-D 1019 HC Amsterdam | 020-261 79 75
  • LinkedIn - Black Circle
het Instituut voor Omgevingsparticipatie is powered by Tertium