Zoeken
  • Frake Schermer

Burgerparticipatie: het probleem van de zwijgende meerderheid


Gebiedsontwikkeling is tegenwoordig haast niet meer mogelijk zonder burgers te betrekken. Je kan wel proberen in een achterkamertje plannen te smeden, maar dan nog weten mondige omwonenden je uiteindelijk te vinden. Bij elke vorm van gebiedsontwikkeling willen buurtcomités, actieclubs, belangenverenigingen, natuurbeschermers en de ongeorganiseerde bewoner dat hun belang wordt meegewogen. Beter om ze maar vroeg bij het proces te betrekken dus.

Het probleem: als je een ouderwetse inspraakavond organiseert, kan je er vergif op innemen dat alleen de usual suspectste zien krijgt. De meeste bewoners hebben een baan, moeten hun kinderen naar de zwemles brengen, gaan ’s avonds naar de ouderavond of de sportclub en hebben simpelweg geen tijd voor een buurtbijeenkomst.


Hoe kom je dan de wensen en zorgen van de ‘zwijgende meerderheid’ te weten?


In het probleem zit precies de oplossing. Wie de buurt wil leren kennen, moet zich laten zien op die sportclub, bij de ouderavond of in het café waar bewoners samen komen. In plaats van het organiseren van een informatieavond in een buurtcentrum, kun je als gebiedsontwikkelaar, initiatiefnemer of gemeenteambtenaar bewoners bereiken door aan te haken bij bestaande organisatiestructuren.


Wil je mensen op de hoogte brengen van je plannen of wijkbewoners om advies vragen? Laat je uitnodigen op de buurtbarbecue.


Doe het samen


Maar dan? In ieder geval niet: 'Jullie zijn uitgenodigd voor een informatieavond in het buurthuis. Want wie kan eigenlijk het best bepalen waar er wordt bijeengekomen? De bewoners zelf. Het organiseren van de avond moet al samen met bewoners gebeuren. Willen ze alleen geïnformeerd worden of ook meebeslissen? Komen ze liever op dinsdagavond in het buurthuis bij elkaar of in het weekend bij de tennisclub? Hebben ze zin om een online enquête in te vullen of geven ze de voorkeur aan een keukentafelgesprek?

Instituut voor Omgevingsparticipatie | Pakhuis de Zwijger | Piet Heinkade 181-D 1019 HC Amsterdam | 020-261 79 75
  • LinkedIn - Black Circle
het Instituut voor Omgevingsparticipatie is powered by Tertium