// Omgevingsconvenant // Vechtdijken

Voor de dijkverbetering van de Vechtdijken werd voor het eerst gebruik gemaakt van het omgevingsconvenant. De dijken moesten om veiligheidsredenen op verschillende plekken verstevigd worden, met ingrijpende gevolgen voor onder andere de agrariërs, de bewoners en de flora en fauna in het gebied. Het convenant gaf de betrokkenen dijkbewoners, woonbootbewoners, agrariërs, natuurorganisaties en ondernemers het vertrouwen dat hun zorgen en wensen meegenomen zijn in het verbeteringsproces.

 

Om de afspraken tot stand te brengen pasten we de de RAP (relatie-afspraken-project) -methode toe. Bewoners, grondeigenaren en belangenorganisaties worden in een vroeg stadium door middel van persoonlijke interviews en bijeenkomsten naar hun wensen en bezwaren gevraagd. Door de verschillende partijen bij aanvang heldere afspraken te laten maken voorkom je ophef in een later stadium.

 

Die intensieve samenwerking leidde tot een aantal creatieve oplossingen, zo ging het waterschap ermee akkoord dat een aantal karakteristieke bomen mochten blijven staan als de omgeving erin zou slagen een groep te vormen voor het onderhoud.

 

In het convenant staan verder onder andere heldere afspraken over de informatievoorziening, de uitvoering en de compensatieregelingen. Deze zijn samengevat in het convenant ‘beloften onder voorwaarden’.

De methode is geëvalueerd door het waterschap AGV: ze bleek kostenbesparend en bovendien tot een veel betere relatie met de omgeving te leiden. Inmiddels is ze er breed in de organisatie ingevoerd en recentelijk nog succesvol toegepast op de Amsteldijk.

 

Het omgevingscontract is in het bijzonder geschikt als vorm wanneer een private partij als initiatiefnemer afspraken wil maken met de omgeving, opdat organisaties en individuen afzien van hun bezwaren en mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van het project.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

 
Instituut voor Omgevingsparticipatie | Pakhuis de Zwijger | Piet Heinkade 181-D 1019 HC Amsterdam | 020-261 79 75
  • LinkedIn - Black Circle
het Instituut voor Omgevingsparticipatie is powered by Tertium